Kdo může za dluhy nemocnic?

Zdánlivě jednoduchá otázka. Jako odpověď většinou slyšíme, že managementy nemocnic nebo zdravotní pojišťovny. To ovšem není pravda. Největším viníkem současného zoufalého stavu zdravotnictví v ČR, kde např. až třetině nemocnic hrozí finanční kolaps, je bývalá vláda ODS, TOP 09 a LIDEM. Právě bývalá vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, tehdy vedeného ministrem Hegerem, kterého vodil jako svoji loutku ministr financí Kalousek, zapříčinila současný tristní stav. Uvedu jako příklad Klatovskou nemocnici, a. s., kde pracuji jako náměstek ředitele.

Bylo zavedenou praxí, že ministerstvo zdravotnictví při přípravě úhradové vyhlášky vždy vycházelo z tzv. referenčního období, což je vždy předminulý rok (např. v roce 2011 byl referenční rok 2009, v roce 2012 to byl rok 2010 a letos rok 2011). Platby od zdravotních pojišťoven byly vždy nastaveny tak, že v konkrétní rok byl vzat tzv. referenční rok, a přidalo se k němu 3 až 5 % úhrad. Tak se alespoň trochu vyrovnávala inflace, zvyšování cen, zvýšení počtu pacientů atd.

Letošní rok je naprosto unikátní v celé historii českého zdravotnictví. Je to první rok, kdy všechna zdravotnická zařízení v celé ČR dostanou méně, než tomu bylo v referenčním období.

Pro ekonomiku Klatovské nemocnice je to naprosto likvidační stav. Finanční plány byly spočítány na pěti procentní navýšení, které sliboval ministr Heger ještě před koncem roku 2012. Jaké bylo naše překvapení, když jsme si prostudovali novou úhradovou vyhlášku a z ní vyplynulo, že nejen nebude onen slíbený nárůst realizován, ale bude dokonce pětiprocentní pokles. Navíc byl zaveden pojem koeficient úbytku pacientů u VZP, který činí 4 %. Takže proti slíbenému stavu je to pokles o celých 14 %. Co to dovede udělat s ekonomikou nemocnice, si každý dovede představit, tedy kromě tehdejšího ministra Hegera a jeho ministerstva.

Navíc Klatovská nemocnice funguje v nové budově monobloku, kde jsou naprosto neporovnatelné podmínky pro personál, ale hlavně pro pacienty. Došlo k výraznému zlepšení poskytované péče i hotelových služeb a z toho vyplynul výrazný nárůst pacientů. Například počty hospitalizací na interně stouply o 28,4 %, na gynekologii o 19,5 %, na dětském oddělení dokonce o 67,4 %. Počet operací také výrazně narostl – na ortopedii o 9,3 %, na gynekologii dokonce o 59 %. To vše při tak výrazném snížení úhrad. Proto se odkládají plánované operace, proto hrozí omezení péče, proto majitel nemocnice, tedy Plzeňský kraj, musí finančně pomáhat.

Může za tento stav vedení nemocnice? NE! Mohou za to zdravotní pojišťovny? NE! Může za to pouze a jedině ministerstvo zdravotnictví!!! Může za to bývalá vláda ODS, TOP 09 a LIDEM!!! Pro tuto koalici bylo důležitější utratit 2 miliardy za IZIP, 1,5 miliardy za sKarty a další miliardy za další nesmyslné projekty, než se starat o jednu z nejdůležitějších hodnot – o lidské zdraví.

Příspěvek byl publikován | Autor: Igor Jakubčík. |